رئيس اداره روابط عمومی دانشگاه: سعيد فلاح

مدرك تحصيلي: ليسانس روانشناسي

شماره تماس مستقيم: 32370317- 035

شماره تماس داخلي: 2065

آدرس پست الكترونيكي : sfallah39@yahoo.com

 

رئوس شرح فعالیت:

·       کمک و مشارکت در فرایند برنامه ریزی،تصمیم سازی و اجرای برنامه های راهبردی دانشگاه

·       نظارت بر تهیه هدایای متنوع و متناسب با ویژگیهای اقلیمی و فرهنگی ميبد و ایران برای مهمانان برجسته داخلی و خارجی دانشگاه

·       نظارت بر حسن مطالعه و برنامه ریزی موضوعی واحدهای مختلف اداره روابط عمومی دانشگاه

·       نظارت بر حسن انجام مراحل مختلف افکار سنجی از مخاطبان داخلی وخارجی دانشگاه و انعکاس نتایج نظرسنجی ها به مسئولان دانشگاه

·       نظارت بر تهیه وتنظیم مطالب متنوع در خصوص اهداف، سیاستها و برنامه های دانشگاه در بخشهای مختلف باهمکاری واحدهای ذیربط

·       نظارت بر تمرکز اطلاعات و اخبار مربوط به اقدامات وفعالیت‏های دانشگاه و انتشار آنها با همکاری وسایل ارتباط جمعی

·       نظارت برمطالعه مندرجات رسانه های گروهی در خصوص دانشگاه ميبد و تهیه پاسخ مقتضی طبق سیاستهای دانشگاه درصورت لزوم

·       نظارت بر تهیه و تنظیم و اجرای طرح‏ها وبرنامه‏ های تبلیغاتی و انتشاراتی روابط عمومی

·       نظارت بر برنامه ‏ریزی و اداره امور کنفرانسها، سمینارها، بازدیدها و فعالیت‏های مشابه دیگر

·       نظارت بر ضبط کلیه سخنرانی‏ها و کنفرانس‏ها و مصاحبه‏ های مطبوعاتی مسئولان دانشگاه

·       نظارت برانجام امور تشریفاتی دانشگاه

·       نظارت بر برنامه‏ ریزی و اداره نمایشگاه‏ها وضبط مذاکرات کنفرانس‏ها، سمـــینارها و مصاحبه ‏های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی وانتشار آنها از طریق رسانه های جمعی

·       نظارت بر برگزاری میهمانی‏ها و پذیرایی میهمانان برحسب موقعیت آنان

·       نظارت بر تولید فیلم و اسلاید و عکس و تهیه آرشیوخبری و جمع‏ آوری اسناد و مدارک مربوطه

·       نظارت بر تهیه پوستر به مناسبت رویدادهای علمی، فرهنگی و آموزشی

·       نظارت بر تنظیم برنامه‏ های رادیویی،تلویزیونی و مطبوعاتی با روسای دانشکده ها، مسئولان واحدهای مختلف و استادان دانشگاه در زمینه رویدادهای مهم علمی و فرهنگی و هنری، آموزشی، دانشجویی وپژوهشی

·       نظارت بر تنظیم اخبار و رویدادهای مهم علمی فرهنگی و آموزشی ودانشجویی دانشگاه و اعلام آن به رسانه‏ های گروهی

·       نظارت بر ایجاد نمایشگاه‏های عکس،اسلاید فیلم و غیره از دانشگاه در نقاط مختلف ایران و جهان‏

·       نظارت بر حسن انجام امور اداره روابط عمومی