ریاست دانشگاه آزاد اسلامی  واحد میبد: آقای دکتر احمدعلی فلاح

نام و نشاني محل كار :  دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد، دفتر ریاست دانشگاه

شماره تماس مستقیم دفتر : 03532370966

شماره نمابر دفتر : 03532370567

شماره تماس داخلی : 2070

مرتبه علمي :‌ استادیار پایه 20

پست الکترونیک :  ahmadali.fallah@maybodiau.ac.ir