در تاريخ 17 مهر تغييراتي در سامانه پژوهشيار انجام شده است. جهت اطلاع بيشتر به فايل زيرمراجعه كنيد.

جدیدترین تغییرات سامانه پژوهشیار دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد