نام و نام خانوادگی:  طیبه فلاح
سمتمسئول امور دفتر معاونت علمی
مدرک تحصیلی: کارشناسي
رشته تحصیلی: آموزش ابتدايي
شماره تماس داخلی:  2060
شماره تماس مستقیم: ۰۳۵۳۲۳۷۰۹۵۷