نام و نام خانوادگی: سعید لطیفی
پست سازماني: رئیس اداره دانش آموختگان
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:  حقوق قضایی
شماره تماس داخلی:  2017
شماره تماس مستقیم:  03532370153
آدرس پست الکترو نیکی: s.latifi48@gmail.com

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد رضا مظفری
مدرک تحصیلی: دیپلم
شماره تماس داخلی:  2017
شماره تماس مستقیم:  03532370153

 

 

 

 

 

 

شرح خدمات اداره دانش آموختگان

الف) انجام امور فارغ التحصیلی 

از دانشجویان ترم آخر تقاضا می شود مدارک زیر را به بایگانی آموزش تحویل دهند تا مراحل فارغ التحصیلی آنها به موقع انجام پذیرد.
1-    اصل و فتوکپی پیش دانشگاهی و دیپلم نظام قدیم جهت کارشناسی پیوسته و کاردانی ، اصل و فتوکپی دیپلم نظام جدید جهت کاردانی پیوسته ، اصل و فتوکپی مدرک کاردانی همراه با ریزنمرات و تأییدیه تحصیلی دوره کاردانی جهت کارشناسی ناپیوسته ، جهت مقاطع بالاتر نیز به همین روش انجام شود.
2-    تأييديه تحصیلی پیش دانشگاهی و دیپلم نظام قدیم جهت دانشجویان کارشناسی پیوسته و کاردانی و دیپلم نظام جدید جهت کاردانی پیوسته. (به اداره پست مراجعه و به آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ميبد اقدام نمائید).
3-    مفاصا حساب و لیست دفتر آزمون و مجوز انتقالی و کارنامه انتقالی (جهت دانشجویان انتقالی) ، کارنامه میهمانی و مجوز میهمانی (جهت دانشجویانی که دارای نیمسال میهمانی به واحد دیگری می باشند) ، فرم معادلسازی و کارنامه معادلسازی (جهت دانشجویانی که  معادلسازی دارند.)
4-     تأییدیه پرداخت اقساط وام از صندوق رفاه دانشگاه جهت دانشجویانی که وام بلند مدت استفاده نموده اند.

ب) مدارك مورد نياز جهت فارغ التحصيلي

1-كپي شناسنامه 1برگ همراه باتوضيحات (درصورت داشتن توضيحات)

2-3عددعكس 4*3

3-كارت دانشجويي

4-كپي كارت ملي

5-فيش بانكي

به مبلغ 70000ريال براي رشته هاي كارداني

به مبلغ 150000ريال براي رشته هاي كارشناسي

به مبلغ 170000ريال براي رشته هاي كارشناسي ارشد

به مبلغ 290000ريال براي رشته هاي دكتري حرفه اي وتخصصي

6–  فيش بانكي به مبلغ 70000 ريال جهت ريزنمرات ترجمه شده در صورت نياز

7دوعدد تمبر10000ريالي ازبانك دانشگاه

8كپي كارت پايان خدمت براي دانشجويان غيرمشمول

                          شماره حساب سيبا(0104460446004)شعبه زبرجد تهران

ج) مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه موقت
1- تسویه حساب کامل
2- داشتن یکی از مدارک زیر جهت آقایان
پایان خدمت و فتوکپی آن- معافیت دائم و فتوکپی آن- داشتن دفترچه آماده به خدمت بدون درج غیبت  در مدت اعتبار آن و فتوکپی آن- گواهی اشتغال به تحصیل با ذکر شماره معافیت تحصیلی در مقطع دانشگاهی بالاتر- گواهی اشتغال به خدمت با تأیید نظام وظیفه عمومی.
د) جهت دریافت دانشنامه باید گواهینامه موقت به اداره فارغ التحصیلان تحویل داده شود.
ه ) مدارك لازم جهت دريافت ريز نمرات تأييد شده براي ترجمه : اصل و كپي شناسنامه ، ارائه رسید بانکی به شماره حساب سیبا 0104460446004 بانک ملی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به مبلغ 55000 ريال

د ) مدارک مورد نیاز جهت دریافت دانشنامه

1- اصل گواهینامه موقت

2- مراجعه  شخص فارغ التحصیل ( یا فرد معرفی شده توسط  او با در دست داشتن برگ وکالت )