با سلام
قابل توجه دانشجويان گرامي
بنياد ملي نخبگان در نظر دارد براساس آيين نامه پشتيباني از فعاليت هاي علمي و فرهنگي دانشجويان مستعد تحصيلي كشور در سال تحصيلي 1401-1400 اعتبارها و تسهيلاتي را به دانشجويان برتر دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور اعطا مي كند.
دانشجويان گرامي مي توانند براي اطلاع از بخشنامه به فايل ذيل مراجعه نمايند.
فراخوان طرح شهيد وزوايي