با سلام

قابل توجه زوج هاي گرامي دانشجو:

با عرض تبريك به مناسبت پيوند مباركتان منتظر اعلام آغاز ثبت نام بيست وچهارمين دوره ازدواج دانشجويي باشيد

تاريخ عقد مجاز جهت ثبت نام اوليه1398/07/1تا 1399/12/30مي باشدملاك شركت در مراسم ازدواج دانشجويي دانشجو بودن حداقل يكي از زوجين در زمان عقد مي باشد