باسلام

فدراسيون ملي ورزشي دانشگاهي درخصوص برگزاري بازيهاي تابستاني دانشجويان در مردادماه سال آينده (1400) به ميزباني كشور چين مسابقاتي در رشته هاي ورزشي تكواندو/ ووشو/ تيراندازي با كمان وتيراندازي برگزارمي نمايد.

لطفاً دانشجويان عزيزي كه در رشته هاي ورزشي فوق مهارت دارند نسبت به معرفي خود به مسئول تربيت بدني واحد با شماره  09133523940 تماس حاصل نمايند.