قابل توجه دانشجويان گرامي

با سلام

احتراماًبه اطلاع مي رساند مسابقات كرسي هاي آزاد انديشي ويژه دانشجويان واحد هاي استان در قالب گروههاي چهار نفره دانشجويي به صورت متمركز در آبان ماه سال جاري در مركز استان برگزار خواهد شد.

لذا از دانشجويان گرامي تقاضا مي گرددبراي ثبت نام به لينگ زير مراجعه نمايند.