نام و نام خانوادگی : سيد جلال منتظري

مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد تاريخ اسلام

شماره تماس داخلي:

آدرس پست الكترونيكي: sj_montazeri@yahoo.com

 

مديريت كتابخانه:

– رسيدگي به امور كتابخانه  واحد و هدايت آنان در زمينه هاي مربوط به انتخاب، خريد، نگهداري و فهرست برداري و نحوه ايجاد و اداره كتابخانه

– بررسي به منظور برقراري سيستم هاي كارآمد كتابداري در كتابخانه هاي سازمان مركزي و واحدهاي دانشگاهي

– ايجاد ارتباط با موسسات علمي و فرهنگي  و واحد هاي دانشگاهي به منظور در يافت كتب و نشريات مورد نياز از موًسسات خارجي و اقدام به مبادلات كتب و نشريات با موًسسات داخلي

كتابخانه مركزي:

اين مركز همزمان با تاسيس دانشگاه فعاليت خود را با 500 جلد كتاب اهدايي شهيد منصور جندقي آغاز نمود و با گسترش سايت  دانشگاه، كتابخانه مركزي هم از لحاظ كمي و كيفي  سير صعودي پيدا كرد .
همزمان با توسعه واحد و نياز مبرم اعضاي هياًت علمي و دانشجويان، كتب و مجلات مورد نياز از ناشران و بويژه ساليانه از نمايشگاه بين المللي تهران تهيه مي شود.ضمناً تعداد قابل ملاحظه اي كتاب  نيز از طرف آقاي دكتر سيد محمد سليماني به واحد اهداء گرديده است. هم اكنون كتابخانه اين واحد داراي 75000 جلدكتاب و 330 عنوان مجله فارسي و لاتين بوده و در اين خصوص رتبه اول سرانه كتاب را در منطقه  كسب نموده است.

ساختمان كتابخانه در دو طبقه مجزا و هرطبقه به مساحت 1000 متر مربع احداث گرديده، طبقه همكف شامل مخزن كتابخانه با گنجايش 150000 جلد كتاب، و بخش مرجع شامل كتابهاي مرجع ،فرهنگها،
دائره المعارف ها ، اطلس و نقشه ها  مي باشد و چيدمان كتابها بر اساس رده بندي LC كنگره آمريكا است.

طبق اول شامل سالنهاي مطالعه برادران و خواهران بصورت مجزا و ظرفيت هر كدام 350 نفر با كليه امكانات صندلي و ميز مطالعه (عمومي و اختصاصي) و همچنين يك سالن ويژه پايان نامه ها، مجلات، نشريات و روزنامه هاي كثيرالانتشار جهت استفاده اعضاء هيئت علمي و دانشجويان بصورت سيستم باز مي باشد.

در سال تحصيلي 91-90 كتابخانه مركزي واحد مجهز به سيستم نرم افزاري سيمرغ  گرديد و كليه امور ثبت ، باركد، امانت ، بصورت كاملاً مكانيزه انجام مي شود و كليه دانشجويان  از بدو شروع تحصيل تا زمان فارغ التحصيلي فقط با ارائه كارت دانشجويي  بصورت رايگان و بدون حق عضويت مي توانند از كليه خدمات كتابخانه واحد استفاده نمايند. سيستم نرم افزاري سيمرغ جهت جستجوي كتاب در محل كتابخانه فعال مي باشد و جستجوي كتاب ، پايان نامه ها، نشريات را مي توان  حضوري و يا غير حضوري از طريق آدرسlib.maybobiau.ac.irانجام داد.
ضمناً حوزه معاونت پژوهش و فن آوري  واحد در سالهاي اخير تمام همت و تلاش خود را جهت تاًمين كتب و مجلات علمي جديد مطابق با رشته هاي تخصصي و نياز دانشجويان كارشناسي ارشد معطوف داشته است.