نام و نام خانوادگی : عبدالرضا جمالی

مدرك تحصيلي: كارشناسي زراعت

شماره تماس مستقيم: 32370158-035

شماره تماس داخلی: 2075

آدرس پست الکترونیکی: jamali-002@yahoo.com

 

شرح وظايف دفتر ارتباط با صنعت و جامعه:

1-  حمايت از تجاري سازي ايده­ها، اختراعات و يافته­هاي پژوهشي

2-  حمايت از مركز رشد فناوري مستقر در دانشگاه

3-  ساماندهي كارآموزي و كارورزي دانشجويان

4-  تعامل با سازمان­ها، مراكز صنعتي بيروني و دريافت نيازها و مشكلات تحقيقات آنان و ارائه راه حل

5-  برگزاري جلسات و نشست مشترك با سازمان­ها، نهادها، صنايع و … در راستاي ايجاد ارتباط بيشتر بين دانشگاه و صنعت و زمينه سازي عقد تفاهم­نامه

6-  جذب نخبگان علمي دانشگاه در قالب هيئت علمي وظيفه

7- حمايت از صاحبان نظريه و نوآوران در عرصه علوم انساني در برپائي كرسي­هاي نظريه پردازي نقد و مناظره

8-  ساماندهي و برنامه­ريزي مسابقات و جشنواره­هاي منطقه­اي، ملي و بين­المللي در دانشگاه

9-  ساماندهي و برنامه ريزي اختراعات برتر و برپائي نمايشگاه­هاي تخصصي فناوري، پژوهشي و فن­بازار

10- هماهنگي و پيشنهاد برگزاري همايش هاي ملي، منطقه اي در واحد و هماهنگي بين كميته هاي مربوطه در برگزاري آنها

11- ايجاد بانك اطلاعات پژوهشي اعضاي هيئت علمي

12- برنامه ريزي بازديدهاي علمي جهت اساتيد، دانشجويان و كارشناسان دانشگاه

13- كاربردي كردن پايان نامه هاي دانشجويان كارشناسي ارشد در راستاي برطرف نمودن مشكلات بخش صنعت و سازمان ها و ارگانها بويژه در راستاي مقابله با تحريم ها و در چارچوب انجام طرح هاي برون دانشگاهي