خدمات مرکز مشاوره دانشگاه

مرکز مشاوره روانشناختی و روانشناسی امین دانشگاه در 9 مورد ارائه خدمات مشاوره ای با دراختیار داشتن کادر مجرب در خدمت دانشجویان .کارکنان ،اساتید و مردم محترم شهرستان می باشد . 1- مشاوره روانشناختی  2- مشاوره دینی ،مذهبی   3- مشاوره خانواده   4…

افتتاح مرکز مشاوره دانشگاه به زودی

به همت وتلاش مسئولین محترم دانشگاه بزودی مرکز مشاوره دانشگاه مجددا در محل قبلی خود شروع بکار خواهد نمود