چهارشنبه ٠١ مرداد ١٣٩٣
15رشته در مقطع کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر-نرم افزار ، مهندسی کشاورزی -زراعت ، حقوق خصوصي ، حقوق جزا،برنامه ريزي محيط زيست ،آلودگیهای محیط زیست، آموزش زبان انگليسي ، مهندسی منابع طبیعی-آبخيزداري ، ژئومورفولوژي،مهندسی عمران- زلزله، مهندسی عمران-سازه،مهندسی منابع طبیعی- همزیستی با بیابان،مهندسی فناوری اطلاعات- سیستمهای چند رسانه ای،فقه و مبانی حقوق اسلامی،علوم ارتباطات اجتماعی
صفحه اصلي > معاونت ها > معاونت آموزشي > گروه هاي آموزشي >  آبخيزداري و همزيستي با بيابان -كارشناسي ارشد > هيات علمي > جمالي علي اكبر 
منو اصلی
نظرسنجی
وب سایت واحد میبد را چگونه ارزیابی می کنید؟

عالی
خوب
معمولی
ضعیف
خیلی ضعیف

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
محتويات مرتبط
جمالي علي اكبر
10 اسفند 1391

رزومه دكتر علي اكبر جمالي(علي اكبر جمالي )

 

به نام خدا
 
«سوابق علمي دکتر علي اکبر جمالي»
 
فهرست
               
  
نام دانشگاه يا مؤسسه پژوهشي: دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد
1ـ مشخصات فردي:
l نام: علي اکبر
l نام خانوادگي: جمالي
l تاريخ تولد: 1351                      l محل تولد: تهران                               l نام پدر: حيدر
l نام و نشاني محل كار:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد، ميبد، گروه ارشد علوم و مهندسي آبخيزداري
l تلفن محل كار: 03527770955
lشغل(سمت يا مسئوليت): عضو هیات علمی گروه ارشد آبخيزداري و ارشد همزيستي با بيابان
l مرتبه علمي:‌ (‌استاد ¨  دانشيار¨  استاديارn  مربي ¨ )                                                                 
l نشاني منزل: يزد،
l تلفن منزل:
l تلفن همراه:     پست الكترونيكي E-mail): jamhek@yahoo.com (
 
2ـ اطلاعات تحصيلي: (آخرين مدرك تحصيلي)
مدرك تحصيلي
دانشگاه
كشور
سال اخذ مدرك
*گروه علمي
رشته تحصيلي
 
دکتري
 
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران
 
ايران
1386
كشاورزي و منابع طبيعي
علوم و مهندسي آبخيزداري
* فني و مهندسي ـ پزشكي و پيراپزشكي-ـ علوم پايه ـ علوم انساني و اجتماعي  ـ كشاورزي و منابع طبيعي  ـ هنر - دامپزشکي
تحصيلات ابتدايي و راهنمايي در گلپايگان، ديپلم علوم تجربي از دبيرستان امام خميني گلپايگان 1370
كارشناسي در رشته مهندسي منابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري، سال و محل اخذ مدرك: 1378 دانشگاه يزد (دوره روزانه)، معدل كل: 10/17 (دانش‌آموخته رتبه اول)
كارشناسي ارشد در رشته مهندسي منابع طبيعي، آبخيزداري- عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: بررسي حساسيت تعدادي از روشهاي تجربي هيدرولوژيكي در برآورد دبي اوج نسبت به سطح حوزه در برخي از حوزه‌هاي آبخيز ايران، 112 صفحه، سال و محل اخذ مدرك: 1380. دانشگاه تربيت مدرس- دانشكده منابع طبيعي (دوره روزانه)، معدل كل: 99/17
دكترا در رشته علوم و مهندسي آبخيزداري- عنوان پايان نامه دكتري: سامانه تصميم يار مکاني (SDSS) در تعيين مناطق مناسب عمليات بيولوژيك و مكانيكي حفاظت خاک، 168 صفحه، سال و محل اخذ مدرك: 1386 دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، معدل كل: 17 (دانلود فهرست و چکيده فارسيTC 213) از نشاني http://94.182.228.7/namamatn/ThesisSearch.aspx، در کادر جستجو درج
 
 
 
 فعاليت‏هاي پژوهشي و اجرائي:
3-1) مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلي يا خارجي: 
رديف
 
عنوان مقاله
مشخصات نشريه
اسامي همكاران به ترتيب اولويت
(شامل نام متقاضي)
 
امتياز
نام نشريه
نوع امتياز
سال
شماره
1
بررسي حساسيت تعدادي از روشهاي تجربي هيدرولوژيكي در برآورد دبي اوج نسبت به سطح حوزه در برخي از حوزه‌هاي آبخيز ايران، صفحه 403-414.
 
مجله منابع طبيعي ايران، (مرتع و آبخيزداري)، ISSN 2008-5044
علمي- پژوهشي ISC
1383
جلد 3، شماره 57.
مهدوي، محمد ، جمالي علي‌اكبر، ايوب زاده سيد علي، وفاخواه، مهدي،
 
2
تعيين مراتع مناسب براي کنترل بيولوژيکِ فرسايش خاک با استفاده از سامانه تصميم يار مکاني، تابستان 86، صفحه 261-270.
فصلنامه مرتع و بيابان ايرانISSN 1735-0875
علمي- پژوهشي ISC
1386
جلد 14 شماره2
جمالي علي‌اكبر، قدوسي جمال، فرح‌پور مهدي،
 
3
تحليلهاي چندمعياره در يافتن بهترين سايتهاي ايجاد پيتينگ در مراتع در مقابل فرسايش خاك، صفحه 211-218.
سيستمهاي محاسبات پيش بيني، چاپ بلژيك،
مجله بين المللي انگليسي پيررويو
2008
جلد21،
جمالي علي‌اكبر، قدوسي جمال، فرح‌پور مهدي،
 
4
1387. فنون تحليل چندمعياره مكاني، تصميم، تحليل سلسله مراتبي و استانداردسازي فازي در تعيين بحراني‌ترين چراگاه‌‌هاي حوزه آبخيز، صفحه 484-493.
فصلنامه مرتع و بيابان ايرانISSN 1735-0875
علمي- پژوهشي ISC
1387
جلد 15، شماره 4،
جمالي علي‌اكبر، قدوسي جمال، زارع‌كيا صديقه،
 
5
آمادگي در برابر خطرات لغزش با پهنه بندي پتانسيل لغزش با كمك GIS و SMCE (يزد- ايران)، صفحه 25-31.
ژئوانفورماتيك، ISSN 1686-6576
مجله بين المللي انگليسي پيررويو
2009
جلد 5، شماره 4،
جمالي علي‌اكبر، عبدالخاني علي
 
6
تعيين و اولويت بندي پهنه‌هاي مناسب پخش سيلاب براي تغذيه قنات‌ها، چاههاو چشمه‌ها در مناطق خشك (مطالعه موردي حوزه آبخيز ميانكوه يزد)، صفحه 106-114.
فصلنامه مرتع و بيابان ايران
ISSN 1735-0875
علمي- پژوهشي ISC
1389
جلد 17، شماره 1،
جمالي علي‌اكبر، پروانه عشوري، صديقه زارع كيا،
 
7
تحليل چند معياره مكاني وفنون تصميم گيري در اولويت بندي حوزه آبخيز براي احداث سدهاي اصلاحي توري سنگي صفحه 1-9.
پژوهش‌هاي آبخيزداري
علمي پژوهشي ISC
1390
بهار 90 جلد 90،
جمالي علي‌اكبر، قدوسي جمال، فرح‌پور مهدي
5.25
8
ارزيابي چندمعياره مكاني در جي‌آي‌اس براي اولويت‌بندي مكاني احداث سدهاي اصلاحي سنگي‌ملاتي و توري‌سنگي
علوم و مهندسي آبخيزداري
علمي- پژوهشي ISC
1391
پ و ز 91 جلد6، ش19
جمالي علي‌اكبر
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع امتياز پژوهشگر از اين بند با رعايت مفاد آئين‌نامه:
 
 
 
 
 
 
 
 
رديف
عنوان مقاله
مشخصات همايش
اسامي همكاران به ترتيب اولويت
(شامل نام متقاضي)
 
امتياز
نام همايش
سطح*
محل برگزاري
سال
1
 
 
 
بهترين مدل هيدرولوژيکي در حوزه آبخيز درياچه اروميه،
کنفرانس فائوسازمان ملل
EIFAC
بين المللي
سالزبورگ، مندسي، اتريش، 23 تا 25 ژوئن
2006
جمالي علي‌اكبر، ايوب زاده سيد علي، مهدوي محمد،
 
2
 
 
 
مناسبترين فرمولهاي هيدرولوژيکي در حوزه آبخيز خليج فارس،
 
اولين همايش منطقه‌اي بهره برداري بهينه از منابع آب حوضه‌هاي كارون و زاينده‌رود (فرصتها و چالش‌ها)،
منطقه‌اي
دانشگاه شهرکرد، شهركرد، ايران، 14و 15 شهريور
1385
جمالي علي‌اكبر، ايوب زاده سيد علي، مهدوي محمد،
 
3
تحليلهاي چند معياره در پيدا کردن اقتصادي ترين سايت‌هاي ايجاد چاله در مقابل فرسايش در مرتع،
 
هشتمين کنفرانس بين المللي سامانه‌هاي پيش بيني محاسباتي و پشتيبان تصميم،
بين المللي
شهر ليژ، بلژيک، 6 تا 11 اوت
2007
جمالي علي‌اكبر، قدوسي جمال، فرح‌پور مهدي،
 
4
، GIS و سامانۀ تصميم يارِ مکاني، در کاهش بيابان زائي حوزه آبخيز حبله رود،
کنفرانس ملي ژئوماتيک 86،
ملي
سازمان نقشه برداري كشور، تهران، ايران، 16 ارديبهشت
1386
جمالي علي‌اكبر، قدوسي جمال، فرح‌پور مهدي
 
5
سامانۀ تصميم يارِ مکاني در اولويت بندي مناطق فرسايشي در احداث بندهاي چوبي-چپري حوزه آبخيز حبله رود،
 
دهمين کنگره علوم خاک ايران،
ملي
کرج دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران، ايران، 4 تا 6 شهريور
1386
جمالي علي‌اكبر، قدوسي جمال، فرح‌پور مهدي،
 
6
تحليل چند معياره مکاني و بوم شناختي وابداع سامانه اي تصميم يار براي جانمايي سکوها در حفاظت خاک در حوزه آبخيز حبله رود،
دومين همايش ملي کشاورزي بوم شناختي ايران،
ملي
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 25 و 26 مهرماه
1386
جمالي علي‌اكبر، قدوسي جمال، فرح‌پور مهدي،
 
7
استانداردسازي فازي براي تصميم گيري چند معياره مكاني درباره محل احداث سدهاي اصلاحي سنگ و سيمان در حوزه آبخيز،
همايش ملي سيستم‌هاي فازي
ملي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم‌شهر، 25 بهمن
1386
جمالي علي‌اكبر، قدوسي جمال، فرح‌پور مهدي،
 
8
تحليل حساسيت در تعيين مؤثرترين عامل در تصميم گيري چند‌معياره براي يافتن مناسب‌ترين مناطق احداث بندهاي چوبي چپري حفاظت خاك (مطالعه موردي: حوزه آبخيز حبله‌رود)،
چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران- مديريت حوزه آبخيز-
ملي
دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، كرج- ايران، اول و دوم اسفندماه
1386
جمالي علي‌اكبر، قدوسي جمال، فرح‌پور مهدي،
 
9
اطلاعات، اختيارات عمومي و مديريت آبخيزهاي شهري،
 
چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران- مديريت حوزه آبخيز-
ملي
دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، كرج- ايران، اول و دوم اسفندماه
1386
ثريا اردكاني، حامد، جمالي علي‌اكبر،
 
10
تحليل حساسيت وزن‌دهي عوامل مكاني با بررسي تغييرات ارزش پيكسلهاي نقشه فازي شده از ارزيابي چند معياره مكاني درباره محل احداث سدهاي اصلاحي سنگ و سيمان در حوزه آبخيز،
همايش ملي ژئوماتيك 87،
ملي
تهران، سازمان نقشه‌برداري كشور، 22 و 23 ارديبهشت
1387
جمالي علي‌اكبر، قدوسي جمال، فرح‌پور مهدي،
 
11
مديريت بحران با ارزيابي چندمعياره مكاني در GIS، براي تهيه نقشه فازي خطر زمين لغزش: مطالعه‌موردي در حوزه آبخيزمنشاد يزد،.
همايش سامانه‌هاي اطلاعات مكاني 87،
ملي
قزوين، سازمان نقشه برداري كشور و دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين4 آذرماه
1387
جمالي علي‌اكبر، عبدالخاني علي،
 
12
آمادگي در مقابل خطرات زمين لغزش به وسيله GIS و ارزيابي چندمعياره مكاني (SMCE) مطالعه موردي: حوزه آبخيز منشاد در ايران،
 
دومين همايش بين المللي تكنولوژي زمين- اطلاعات براي مديريت و احياي بلاياي طبيعي،
بين المللي
تايلند، بانكوك،1 تا 2 دسامبر
2008
جمالي علي‌اكبر، عبدالخاني علي،
 
13
بحران خشكسالي و ارزيابي چندمعياره مكاني در GIS براي انتخاب بهترين سايت پخش سيلاب در حوزه آبخيز (مطالعه موردي ميانكوه يزد)،
پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)،
ملي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، انجمن علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، 2 و 3 ارديبهشت
1388
جمالي علي‌اكبر، عشوري پروانه،
 
14
تحدب شيب و ارائه يك سامانه پشتيبان تصميم مكاني براي مديريت بحران در برابر خطر زمين‌لغزش (مطالعه موردي حوزه آبخيزمنشاد يزد)،
پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)،
ملي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، انجمن علوم و مهندسي آبخيزداري ايران، 2 و 3 ارديبهشت
1388
جمالي علي‌اكبر، عبدالخاني علي،
 
15
مطالعات GIS مبنا در بررسي انحناي دامنه‌هاي شيبدار، به عنوان عامل موثر در زمين‌لغزش (مطالعه موردي حوزه آبخيز دليچاي دماوند)،
 
همايش ملي ژئوماتيك 88،
ملي
سازمان نقشه برداري كشور، تهران، 20 و 21 ارديبهشت.
1388
جمالي علي‌اكبر،
 
16
تحليل حساسيت وزن‌دهي عوامل مكاني با بررسي تغييرات ارزش پيكسلهاي نقشه مكان‌يابي سدهاي اصلاحي توري سنگي در حوزه آبخيز،
همايش ملي ژئوماتيك 88،
ملي
سازمان نقشه برداري كشور، تهران، 20 و 21 ارديبهشت.
1388
جمالي علي‌اكبر،
 
17
كاربرد GIS و فرايند تحليل سلسله مراتبي در پهنه بندي خطر زمين لغزش و مقايسه ارجحيت عوامل موثر در ايجاد لغزش (مطالعه موردي: حوزه آبخيز منشاد يزد)،
همايش ملي ژئوماتيك 88،
ملي
سازمان نقشه برداري كشور، تهران، 20 و 21 ارديبهشت.
1388
عبدالخاني علي، جمالي علي‌اكبر،
 
18
تعيين دامنه‌‌هاي شيبدار محدب حساس به فرسايش خاك و ارائه يك سامانه پشتيبان تصميم مكاني در اولويت بنديعمليات بيولوژيك حفاظت خاك (مطالعه موردي حوزه آبخيز لزور)،
يازدهمين كنگره علوم خاك ايران (مديريت خاك و امنيت غذايي)،
ملي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 21 تا 23 تير
1388
جمالي علي‌اكبر،
 
19
تحليل حساسيت وزن دهي معيارها در SDSS و محيط GIS براي تعيين مناطق مناسب بانكت، سكو، فارو و پيت براي حفاظت خاك روي دامنه‌هاي شيبدار (مطالعه موردي حوزه آبخيز حبله‌رود)، يازدهمين كنگره علوم خاك ايران (مديريت خاك و امنيت غذايي)،
يازدهمين كنگره علوم خاك ايران (مديريت خاك و امنيت غذايي)،
ملي
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 21 تا 23 تير
1388
جمالي علي‌اكبر،
 
20
ارزيابي چندمعياره مكاني، داده هاي رقومي زمين و GIS براي كاهش خسارات فرسايش با بانكت بندي مطالعه موردي: آبخيز ميانكوه در ايران،
ششمین همایش بین‌المللی زمين ديجيتال،
بين المللي
پكن، چين، 9 تا 12 سپتامبر. 
2009
جمالي علي‌اكبر، مروتي ابوالفضل، حسن‌زاده محمد،
 
21
ارائه يك برنامه ريزي حفاظت خاك براي مناطق خشك با GIS و SMCE،
 
اولين همايش بين المللي زمين شناسي كاربردي،
بين المللي
دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد، 26 تا 28 آوريل 2010.
2010
جمالي علي‌اكبر، چابك بلداجي مسلم، زارع محمودآبادي، هادي، زهره ابراهيمي خوسفي،
 
22
1389. ارائه روشي براي طبقه بندي سريع فرسايش خاك در مطالعات توجيهي در جهت توسعه پايدار در حوزه آبخيز،
 
چهارمين همايش ملي فرسايش و رسوب،
ملي
دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده منابع طبيعي شهرستان نور، 8 و 9 ارديبهشت. 
1389
جمالي علي اكبر، اعظم حاجي مومن، صديقه زارع‌كيا،
 
23
يافتن تحدب شيب و ارائه يك سامانه پشتيبان تصميم مكاني (SDSS) براي اولويت بندي مكاني حفاظت خاك (مطالعه موردي: ده بالا- يزد- ايران)،
اولين همايش بين المللي رابطه مهندسي خاك و ريشه،
ملي
اردبيل، 3 تا 5 خرداد
1389
جمالي علي‌اكبر
 
24
تعيين اولويت مكاني بهينه براي جنگلكاري با ارزيابي چندمعياره مكاني در GIS،
 
اولين همايش ملي ژئوماتيك در منابع طبيعي و محيط زيست،
ملي
دانشگاه تهران، دانشكده منابع طبيعي، كرج، 12 خرداد.
1389
جمالي علي‌اكبر، صديقه زارع كيا،
 
25
يافتن موثرترين عوامل طبيعي مكاني در حوضه آبخيز با SMCE  در GIS،
[ISI]
همایش 2010 بین المللی مهندسی محیط زیست و کاربردهایش،
بين المللي
سنگاپور 10 تا 12 سپتامبر
2010
جمالي علي‌اكبر
 
26
Biological Solid Conservation Planning by Spatial Multi- Criteria Evaluation Techniques ( case Study : bonkuh watershed in Iran)
 
World Academy of Science ,Engineering And Technology
بين المللي
امارات متحده عربي
 
2012
 
 
 
جمالي علي‌اكبر
 
 
 
2
27
Assessmentof Drought Periods in Mountainous Arid Regions by Drought Indices SPISIAP and PNI (Case Study :Yazd- Dehbala)
ششمين همايش بين المللي حفاظت و بهره برداري از اکوسيستمهاي خشک و نيمه خشک، 2 تا 6 اکتبر 2010
بين المللي
دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبيعي، کرج، ايران
 
 
مهرماه 89
 
 
 
جمالي علي‌اكبر، نجمه شيخ‌عليشاهي
 
1.6
28
Drought   R egions    Assessment in Arid َ by Drought Indices SPISI AP, NICHE, PNPI and RDI (Case Study :Yazd- Tabas)
ششمين همايش بين المللي حفاظت و بهره برداري از اکوسيستمهاي خشک و نيمه خشک، 2 تا 6 اکتبر 2010
بين المللي
دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبيعي، کرج، ايران
 
 
مهرماه 89
 
 
جمالي علي‌اكبر، نجمه دهقاني
 
1.6
29
پهنه بندي احتمال وقوع بهمن با استفاده از فنون تصميم گيري چند معياره مكاني در GIS
اولين همايش برف، يخ وبهمن
ملي
مرکزتحقيقات وکشاورزي چهارمحال بختياري
19/18 اسفند89
جمالي علي‌اكبر
2
30
مروري برپهنه بندي خطرسيل بااستفاده ازمدل هيدروليكي تحليل رودخانه (HEC-RAS )وسامانه اطلاعات جغرافيايي (GIS)
هفتمين همايش ملي علوم مهندسي ابخيزداري ايران
ملي
دانشگاه صنعتي اصفهان
ارديبهشت 90
نجمه شيخ عليشاهي، جمالي علي‌اكبر، محمد حسن‌زاده
0.8
31
مكان يابي زمين لغزش درحوزه آبخيزباGIS وفنون تصميم گيري (مطالعه موردي :حوزه آبخيز مشرف به شهر فيروز كوه)
هفتمين همايش ملي علوم مهندسي ابخيزداري ايران
ملي
دانشگاه صنعتي اصفهان
ارديبهشت 90
جمالي علي‌اكبر
2
32
ارائه نقشه خطربهمن برفي با ارزيابي چندمعياره مكاني وGIS
هفتمين همايش ملي علوم مهندسي ابخيزداري ايران
ملي
دانشگاه صنعتي اصفهان
ارديبهشت 90
جمالي علي‌اكبر
2
33
تعيين سريع واحدهاي كاري حوزه آبخيزبا داده‌هاي مكاني وGIS
هفتمين همايش ملي علوم مهندسي ابخيزداري ايران
ملي
دانشگاه صنعتي اصفهان
ارديبهشت 90
جمالي علي‌اكبر
2
34
بررسي دلايل اصلي بيابانزايي در مناطق خشک (مطالعه موردي: مهريز يزد)،
دومين همايش ملي مقابله با بيابان‌زايي و توسعه پايدار تالاب‌هاي کويري ايران،
ملي
واحد اراك
23 و 24 شهريور 1390
جمالي علي‌اكبر،وحيده کريمي،
1.6
35
مديريت جامع آب و خاک در مناطق خشک و بياباني به روش ارزيابي چند معياره مکانيSMCE
دومين همايش ملي مقابله با بيابان‌زايي و توسعه پايدار تالاب‌هاي کويري ايران،
ملي
واحد اراك
23 و 24 شهريور 1390
محمد حسن زاده نفوتي، مژگان تيموري،جمالي علي‌اكبر
0.8
36
استفاده از روش طبقه بندي نظارت شده در بررسي روند شور شدن رخساره حاشيه مرطوب با استفاده از داده‌هاي ماهواره اي ASTER و ETM+   (مطالعه موردي: کوير طبس)
دومين همايش ملي مقابله با بيابان‌زايي و توسعه پايدار تالاب‌هاي کويري ايران،
ملي
واحد اراك
23 و 24 شهريور 1390
محمد حسن زاده نفوتي، زهره ابراهيمي خوسفي، مسلم چابک بلداجي،جمالي علي‌اكبر،
0.7
37
بررسي و تحليل پديده خشكسالي با استفاده از چند نمايه مبتني بر بارش (مطالعه موردي : حوزه آبخيز منشاد – استان يزد)
كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مديريت پيدار منابع طبيعي
ملي
واحد علوم و تحقيقات تهران
26 آبان ماه 1390
جمالي علي‌اكبر، شيخ عليشاهي نجمه، محمد حسن زاده
1.5
38
بررسي تاثير اقدامات آبخيزداري بر كاهش سيل خيزي حوزه آبخيز با كمك مدل رياضي HEC-HMS
كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مديريت پيدار منابع طبيعي
ملي
واحد علوم و تحقيقات تهران
26 آبان ماه 1390
جمالي علي‌اكبر، دهقاني نجمه، محمد حسن زاده
1.5
39
استفاده از فنون تصميم‌گيري و مدل درختي براي تشخيص مناطق بحراني از نظر فرسايش خاک بر اثر فشار چرا در مرتع (مطالعه موردي: حوزه آبخيز آبسرد دماوند)،
كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در مديريت پيدار منابع طبيعي
ملي
واحد علوم و تحقيقات تهران
26 آبان ماه 1390
جمالي علي‌اكبر
2
40
برآورد فرسايش خاك با مدل كامپيوتري RUSLE2 در ايران در جهت مديريت جامع حوزه آبخيز ( مطالعه حوزه : آبخيز بن كوه حبله رود )
هشتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري
ملي
دانشگاه لرستان
ارديبهشت 91
جمالي علي‌اكبر، حسن زاده محمد، مروتي ابوالفضل
1.5
41
شناسايي مهمترين عوامل فيزيوگرافي در سيلاب و برآورد دقيق دبي‌هاي سيلابي درحوضه‌هاي مناطق خشك و بياباني
سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالابهاي كويري ايران
ملي
واحد اراك
شهريور 91
جمالي علي‌اكبر، دهقان علي، حسن زاده محمد
1.5
42
گروه بندي زير حوزه‌هاي آبخيز از نظر سيلاب با توجه به عوامل فيزيوگرافي در مناطق خشك و بياباني
سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالابهاي كويري ايران
ملي
واحد اراك
شهريور 91
جمالي علي‌اكبر، دهقان علي، حسن زاده محمد
1.5
43
تاثير خشكسالي بر گسترش اراضي بياباني استان يزد
سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالابهاي كويري ايران
ملي
واحد اراك
شهريور 91
گازري پور حميدرضا، جمالي علي‌اكبر، مزيدي عليمحمد
0.8
44
بررسي تاثير خشكسالي بر پديده ريز گردها با منشا محلي در استان يزد
سومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه پايدار تالابهاي كويري ايران
ملي
واحد اراك
شهريور 91
گازري پور حميدرضا، جمالي علي‌اكبر، مزيدي عليمحمد
0.8
45
بررسي تاثير بند‌هاي تغذيه مصنوعي بر سطح آب‌هاي زيرزميني
همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران
ملي
دانشگاه لرستان
ارديبهشت 91
فلاحتي ابوالقاسم، جمالي علي‌اكبر، لياقت علي
0.8
46
اثر مديريت چرا بر برخي خصوصيات فيزيكي و كربن عالي خاك در مراتع استپي
همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران
ملي
دانشگاه لرستان
ارديبهشت 91
زارع کيا صديقه، فياض محمد، جمالي علي‌اكبر، زارع نيلوفر
0.7
47
بررسي رابطه بين خصوصيات فيزيكي و شميايي خاك با ميزان فرسايش اندازه گيري شده توسط باران ساز مطالعه موردي : حوزه آبخيز نير
سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب
ملي
دانشگاه ساري
شهريور 91
 
 
 
 
 
 
جمالي علي‌اكبر،
مطلب نژاد علي، حسن زاده محمد
1.5
48
مديريت و پتانسيل يابي منابع آب حوزه آبخيز با استفاده از سنجش از دور و GIS مطالعه موردي : كريت طبس
سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب
ملي
دانشگاه ساري
شهريور 91
انتظاري احمد، جمالي علي‌اكبر، حسن زاده محمد
0.8
49
بررسي رابطه شيب پوشش گياهي و مساحت واحدهاي كاري با ميزان رسوب برآورد شده توسط مدل WSM مطالعه موردي حوزه آبخيز نير
سومين همايش ملي مديريت جامع منابع آب
ملي
دانشگاه ساري
شهريور 91
جمالي علي‌اكبر،
مطلب نژاد علي، حسن زاده محمد
1.5
50
بررسي تاثير بند‌هاي تغذيه مصنوعي بر سطح آب‌هاي زيرزميني دشت هرات استان يزد از طريق تحليل هيدروگرف سطح آب زير زميني دشت
اولين همايش ملي بحران آب وپيامدهاي ناشي از آن
ملي
واحد فردوس
ارديبهشت 91
فلاحتي ابوالقاسم، جمالي علي‌اكبر، لياقت علي
0.8
51
پايش خشكسالي با استفاده از شاخص‌هاي SPI ,PNPI ,SIAP ,NICHE
يازدهمين سمينار سراسري آبياري وكاهش تبخير
ملي
دانشگاه كرمان
بهمن 90
جمالي علي‌اكبر
2
52
برنامه ريزي بيولوژيک مقابله با بيابانزايي با کمک سامانه تصميم يار در مناطق خشک و بياباني ( موردي : دره بيد طبس يزد )
سومين همايش ملي مقابله با بيابان زدايي وتوسعه پايدار تالاب‌هاي کويري ايران
ملي
واحد اراك
شهريور 91
جمالي علي‌اكبر، کريمخاني طوطکي عليرضا، لياقت علي
1.5
53
حريم اقتصادي و اجتماعي مستقيم تالاب کويري گاوخاني
سومين همايش ملي مقابله با بيابان زدايي وتوسعه پايدار تالاب‌هاي کويري ايران
ملي
واحداراک
شهريور 91
جمالي علي‌اكبر،
بيگيمائده
1.6
54
اثرسيستمهاي مختلف چرايي بر ميزان نفوذ پذيري خاک در مراتع استپي
سومين همايش ملي مقابله با بيابان زدايي وتوسعه پايدار تالاب‌هاي کويري ايران
ملي
واحداراک
شهريور 91
زارع کيا صديقه جمالي علي‌اكبر، جعفري فرهنگ، زارع نيلوفر
0.7
55
. ارزيابي ميزان رسوب واحدهاي کاري حوزه آبخيز نير با استفاده از مدل FSM،
سومين همايش ملي مقابله با بيابان زدايي وتوسعه پايدار تالاب‌هاي کويري ايران
ملي
واحداراک
شهريور 91
مطلب نژاد علي،
جمالي علي‌اكبر، شاه بندري راضيه
0.8
56
Finding the Most Effectiveness Spatial   Natural Factors in Watershed by Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE) in GIS
International Conference
on Environmental
(Engineering and Applications(ICEEA 2010
بين المللي
سنگاپور
آگوست 2010
جمالي علي‌اكبر
2
57
بررسی سازه های حوزه آبخیز طزرجان استان یزد با استفاده از مدل HEC-HMS
نهمین سمینار مهندسی رودخانه
بين المللي
اهواز-دانشگاه ش چمران
بهمن 91
دهقاني نجمه، جمالي علي‌اكبر، محمد حسن زاده
 
58
مروری بر تاثیر اقدامات آبخیزداری بر کاهش سیل خیزی حوزه آبخیز با کمک مدل HEC-HMS
نهمین سمینار مهندسی رودخانه
بين المللي
اهواز-دانشگاه ش چمران
بهمن 91
دهقاني نجمه، جمالي علي‌اكبر، محمد حسن زاده
 
59
پهنه بندی خطر سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی تحلیل رودخانه (HEC-RAS) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (موردی آبخیز منشاد یزد)
نهمین سمینار مهندسی رودخانه
بين المللي
اهواز-دانشگاه ش چمران
بهمن 91
شيخ عليشاهي نجمه، جمالي علي‌اكبر، محمد حسن زاده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع امتياز پژوهشگر از اين بند با رعايت مفاد آئين‌نامه:
 
*منظور از سطح ، ملي و بين المللي است
3-3) طرحهاي پژوهشي پايان يافته داراي حسن انجام کار از کارفرما:                                                
رديف
عنوان طرح
مسئوليت در طرح
سفارش دهنده
نوع طرح
(داخلي / ملي)
تاريخ شروع
تاريخ خاتمه
امتياز
انفرادي
گروهي
مجري
همکار اصلي
ساير همکاران
1
برآورد فرسايش خاک با مدل راسل و برنامه ريزي براي کنترل فرسايش
کد 2095
 
جمالي،  علي اکبر
حسن زاده محمد
مروتي ابولفضل
واحد ميبد
داخلي
 
15/4/1388
تابستان 91
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع امتياز پژوهشگر از اين بند با رعايت مفاد آئين‌نامه:
 
 
 
رديف
عنوان طرح
نوع طرح
سفارش دهنده
تاريخ شروع
تاريخ خاتمه
امتياز
طرح‌هاي ملي که به توليد انبوه رسيده اند
طرح‌هاي ملي در مرحله پايلوت
طرح‌هاي غيرملي که به توليد انبوه رسيده اند
طرح‌هاي غيرملي در مرحله پايلوت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-5) گزارش مدون علمي و فني
 
رديف
عنوان گزارش
نوع گزارش
تاريخ شروع
تاريخ خاتمه
امتياز
 
گزارش طرح پژوهشي
دانش فني مدون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
رديف
عنوان كتاب
نوع كتاب
تاريخ اولين چاپ
ناشر
اسامي همكاران به ترتيب اولويت (شامل نام متقاضي)
امتياز
 
تأليف
تصنيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع امتياز پژوهشگر از اين بند با رعايت مفاد آئين‌نامه:
 
 
 
رديف
عــنوان ابتكار، نوآوري و اختراع، اثربديع و ارزنده هنري
محل ثبت
مرجع تاييد کننده
تاريخ ثبت
آيا به مرحله توليد رسيده است
امتياز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع امتياز پژوهشگر از اين بند با رعايت مفاد آئين‌نامه:
 
 
 
رديف
سردبيري و عضويت در هيات تحريريه نشريات علمي ، داوري مقالات
عنوان نشريه
امتياز
1
داوري مقاله - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر 4 دي سال 1389-کد104-89
فصلنامه كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبيعي
1
2
داوري مقاله - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر 25 دي 1389-کد 123-89
فصلنامه كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبيعي
1
3
داوري مقاله - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر 20 فروردين 1390-کد کد124-90
فصلنامه كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبيعي
1
4
داوري مقاله - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر 25 مرداد 1390-1/133-90
فصلنامه كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبيعي
1
5
داوري مقاله - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر  مهر 1391-کد102-91-91
فصلنامه كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبيعي
1
6
داوري مقاله – دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي ساري مهر 1391-کد2-1172-91
پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز
1
7
داوري مقاله –[Springer] -12 آوریل 2013-کد مقاله AJGS-D-13-00310
Arabian Journal of Geosciences [ISI-IF=1.14]
 
8
داوري مقاله – دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي ساري اسفند 1392- A-10110-1
پژوهشنامه مديريت حوزه آبخيز
 
9
داوري مقاله - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر  اردیبهشت 1392-کد90-155
فصلنامه كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبيعي
 
10
داوري مقاله - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر  اردیبهشت 1392-کد 90-189
فصلنامه كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبيعي
 
11
داوري مقاله - دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر  اردیبهشت 1392-کد 91-110
فصلنامه كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبيعي
 
 
 
 
 
جمع امتياز پژوهشگر از اين بند با رعايت مفاد آئين‌نامه:
 
 
 
رديف
مرجع اعطاي جايزه
عنوان دستاورد منجر به جايزه
نوع جايزه
سال دريافت جايزه
رتبه
امتياز
داخلي
بين المللي
 
 
 
 
 
 
 
جمع امتياز پژوهشگر از اين بند با رعايت مفاد آئين‌نامه:
 
 
 
 
عضو شوراي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد از سال 1386
مدير گروه ارشد آبخيزداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد از اسفند 1389 تا خرداد 1392
مدير گروه ارشد همزیستی با بیابان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد از مهر 1391 تا خرداد 1392
 
عضو کميسيون تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد از اسفند 1389 تا خرداد 1392
مدير گروه کارشناسي مرتع و آبخيزداري دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد از اسفند 1389 تا خرداد 1392
عضو شوراي گروه تخصصي ارشد آبخيزداري دانشگاه از مهر 1387 تا کنون
عضو انجمن آبخيزداري ايران (شماره عضويت: 1441)
عضو انجمن علمي مهندسي نقشه‌برداري و ژئوماتيك ايران از سال 1387
عضو نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي ايران (شماره نظام: 0408100390) از سال 1382
عضو انجمن سيستم‌هاي سطوح ابگير باران ايران از سال 88.
دانش آموخته رتبه اول كارشناسي مهندسي منابع طبيعي، مرتع و آبخيزداري ورودي 1374، دانشگاه يزد
كسب مقام علمي برگزيده كشوري در هشتمين مجمع سراسري دانشجويان و طلاب ممتاز بسيجي، شاهد و ايثارگر كشور در سال 78-77
پژوهشگر برتر سال 1386 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد
پژوهشگر برتر سال 1388 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد
پژوهشگر برتر سال 1389 در سومين جشنواره جهادگران علم و فناوري استان يزد
پژوهشگر شايسته تقدير سال 1390 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد
پژوهشگر برتر سال 1391 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد
 
1.        آبخيزداري،
2.        حفاظت آب و خاك،
3.        سازه‌هاي مهندسي حفاظت آب و خاك،
4.        كاربرد جي آي اس در مرتع و آبخيزداري،
5.        هيدرولوژي عمومي، هيدرولوژي كاربردي،
6.        ژئومرفولوژي كاربردي 1و2،
7.        كارتوگرافي،
8.       تفسير عكسهاي هوايي
1.        روش تحقیق
2.        مهندسي رودخانه                     
3.        سدهاي كوتاه
4.        مدلهاي فرسايش و رسوب
5.        مسايل اقتصادي اجتماعي حوزه‌هاي آبخيز
6.        کاربرد ساج در مطالعات آب و خاک
7.        جي آي اس و کاربرد آن در محيط
8.        کاربرد جي آي اس و سنجش از دور در مناطق بياباني
9.        جي آي اس در محيط زيست
 
1.        ژئومرفولوژي، تابستان 1383، منطقه چلگرد، شهركرد
2.        فرسايش و حفاظت خاك، تابستان 1384، منطقه داران، اصفهان
3.        ژئومرفولوژي و زمين شناسي، زمستان 1384، منطقه نصرآباد، يزد
4.        ژئومرفولوژي و زمين شناسي، تابستان 1385، منطقه چك چك، يزد
5.        ژئومرفولوژي و زمين شناسي، تابستان 1386، منطقه مزرعه امين نصرآباد، يزد
6.        كارتوگرافي و فيزيوگرافي حوضه، ژئومرفولوژي و زمين شناسي، GIS، تابستان 1387، منطقه سميرم، اصفهان
7.        كارتوگرافي و فيزيوگرافي حوضه، ژئومرفولوژي و زمين شناسي، GIS، تابستان 1388، منطقه كرخنگان شهرستان خاتم، يزد
8.        كارتوگرافي و فيزيوگرافي حوضه، ژئومرفولوژي و زمين شناسي، GIS، تابستان 1389، منطقه بيداخويد شهرستان تفت، يزد
9.        كارتوگرافي و فيزيوگرافي حوضه، ژئومرفولوژي و زمين شناسي، GIS، بهار 1390، منطقه‌هامانه خضرآباد شهرستان صدوق، يزد
9- راهنمايي  پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد
وضعيت
عنوان
نام دانشجو
ر
دفاع
بررسي تاثير اقدامات آبخيزداري بر كاهش سيل خيزي حوزه با كمك مدل رياضي HEC-HMS (مطالعه موردي: حوزه طزرجان- استان يزد)
نجمه دهقاني
1
دفاع
پهنه بندي خطر سيل با استفاده از مدل هيدروليكي تحليل رودخانه (HEC-RAS )و سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS) (مطالعه موردي حوزه منشاد- استان يزد)
نجمه شيخعليشاهي
2
دفاع
تاثير برخي عوامل فيزيكي و اقليمي حوزه آبخيز بر دبي‌هاي اوج سيلاب ( مطالعه موردي حوزه آبخيز عقدا- شهرستان اردكان)
علي دهقان
3
دفاع
بررسي تاثير خصوصيات فيزيوگرافي و زمين شناسي حوزه آبخيز در يافتن مناطق مستعد منابع آب با استفاده از سنجش از دور و GIS
احمد انتظاري
4
دفاع
اولويت بندي مكاني احداث سدهاي اصلاحي توري سنگي با SMCE حوزه كال قوزستان خراسان رضوي
مهدي يزداني
5
دفاع
واسنجي مدل فرسايش و رسوب WSM با استفاده از داده‌هاي مشاهده اي از باران ساز حوضه نير تفت
علي مطلب نژاد
6
اجرا
تاثير سطوح غيرقابل نفوذ بر سيلخيزي (مطالعه موردي حوزه آبخيز شهري زرين شهر)
ليلا پارسا سيرت
7
اجرا
ارزيابي مکاني طرحهاي آبخيزداري با استفاده از فنون تصميم‌گيري و ارزيابي چندمعياره مکاني (مطالعه موردي: حوزه آبخيز قورچاي راميان)
اسدي ساروي انگيزه
8
اجرا
بررسي رابطه ي خصوصيات فيريکي وشيميايي با فرسايش پذيري خاک در کاربري‌هاي مختلف (مطالعه ي موردي: حوزه آبخيز بيدآخويد يزد)
امامي جيران
9
اجرا
 "مقايسه ميزان فرسايش خاك و رواناب در كاربريهاي مختلف زراعي ديم و مرتعي به كمك بارانساز (مطالعه موردي: حوزه آبخيز هليل رود جيرفت)"
گودرزي محمد امين
10
اجرا
"مكانيابي پخش سيلاب با استفاده از سامانه تصميم يار (موردي حوضه سرآسياب بادرود)"
عسكرنيا پويان
11
اجرا
پهنه بندي حرکتهاي توده اي به كمك سامانه پشتيبان تصميم (DSS) (موردي حوزه آبخيز شواز يزد)
كريمي ميل سفيد عليرضا
12
عنوان
تعيين بهترين شاخص فرسايندگي باران در اقليم خشک و سرد ايران (موردي: منطقه نير تفت)"
خوشنام امير
13
اجرا
بررسي رواناب و رسوب حوزه آبخيز با استفاده از N-SPECT (موردي حوزه قلعه شاهرخ اصفهان)
خليلي سحر
14
اجرا
برآورد رواناب و رسوب با استفاده از N-SPECT و سنجش از دور (موردي: حوزه آبخيز نصرآباد تفت يزد)
کريمي زارچي مجيد
15
اجرا
بررسي رواناب و رسوب با استفاده از مدل N-SPECT (مطالعه موردي: حوضه پلاسجان اصفهان)
ياريبخت نازلي
16
اجرا
بررسي روند تغييرات شوري خاک با استفاده از داده‌هاي سنجش از دور در دشت رفسنجان
شادمان رضا
17
اجرا
رابطه ي فرسايش پاشماني با برخي خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک درحوزه ي چادگان
هاشمي فاطمه
18
اجرا
ارزيابي طرحهاي آبخيزداري بيولوژيک و مکانيکي حوزه آبخيز بيدکل فارسان
قائد اميني مسعود
19
عنوان
مقايسه فرسايش و رواناب در رخساره‌هاي فرسايش سطحي و شياري در حوزه آبخيز بياض انار کرمان
هادوي علي
20
اجرا
مکان يابي سد زيرزميني با استفاده از ارزيابي چند معياره مکاني SMCE   ( مطالعه موردي حوزه آبخيز سوراندر سراوان)
نصرتي راد جمشيد
21
اجرا
بررسي مسايل اقتصادي اجتماعي طرحهاي آبخيزداري در حوزه آبخيز مته سنگ نيکشهر
رييسي نواب
22
اجرا
بررسي فرسايش کناره اي رودخانه لاديز ميرجاوه
ريگي حشمت الله
23
اجرا
روند خشکسالي، تغييرات پوشش گياهي و شوري خاک با استفاده از داده‌هاي سنجش از دور (موردي: دشت ابرکوه- مهرآباد يزد)
دهقان بنادکي محمدکاظم
24
اجرا
بررسي مسايل اقتصادي اجتماعي حوزه آبخيز شبليز شهرستان دنا
بهادران صادق
25
عنوان
پايش وضعيت فرسايش بادي و پوشش گياهي (موردي: مناطق چاه خاني و عيسوند استان بوشهر)
کهن حميد
26
اجرا
اثر تغييرات اقليم، زمين شناسي و کاربري اراضي بر منحني سنجه رسوب
محسني سرداري فريبا
27
اجرا
بررسي تاثير شدت بارش و شيب بر فرسايش خاك و آستانه رواناب با باران ساز (موردي: حوزه آبخيزدالكي خرانق)
اسمعيلي معصومه
28
اجرا
مقايسه رسوبزايي و فرسايش پذيري فرسايش‌هاي سطحي و شياري با باران ساز (موردي: حوزه آبخيزدالكي خرانق)
ترکي فاطمه
29
اجرا
مقايسه منحني‌هاي دبي رسوب فصلي و ماهانه با تغييرات سازندها (موردي: برخي آبخيزهاي ايران)
جهاني سونا
30
عنوان
مقايسه مقدار فرسايش پاشماني در شيب‌ها، شدت‌هاي بارش و رخساره‌هاي فرسايشي مختلف (موردي: حوزه آبخيز نفيس آباد خرانق)
ابراهيمي راويز محمد
31
اجرا
بررسي تاثير خشكسالي بر روند دبي و رسوب برخي از حوزه‌هاي آبخيز استان كرمان
كريم زاده نرجس
32
عنوان
ارزيابي چندمعياره مكاني در مكان يابي سدهاي اصلاحي (موردي: حوزه آبخيز پيشين شهرستان سرباز)
بهادرزهي محمدرضا
33
اجرا
بررسي عوامل موثر بر ميزان مشارکت آبخيزنشينان در طرحهاي آبخيزداري (موردي: حوزه آبخيز سرچشمه رفسنجان)
برشان محمدرضا
34
 
وضعيت
عنوان
نام دانشجو
ر
دفاع
مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره مکانی SMCE      ( مطالعه موردی حوزه آبخیز پدوا - شهرستان بم)
مژگان تیموری
1
دفاع
مکان یابی سد زیرزمینی با استفاده از تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره مکانی SMCE   ( مطالعه موردی حوزه آبخیز آدوری- شهرستان بم)
امیر ارسلان فلاح
2
دفاع
بررسی تغییرات سطح ایستابی و کیفیت آبهای زیرزمینی (مطالعه موردي -دشت راور استان کرمان)
احسان شفیعی
3
اجرا
تهيه نقشه ريسك پذيري سيلاب با استفاده از سيستم تحليل تصميم گيري چند معياره MCDAS در محيط GIS (مطالعه موردي: حوزه ابخيز شيطور بافق)
حبیب ا... خواجه بافقی
4
اجرا
ارزیابی تاثیر ملیات آبخیزداری بر میزان کاهش فرسایش و رسوب با استفاده از مدل SWAT در حوضه‌های معرف و زوجی دهگین هرمزگان
حسيني حاجي آبادي
5
اجرا
بررسي شدت و مدت خشكسالي و اثر آن بر منابع آبهاي زيرزميني موردي دشت سرچاهان هرمزگان
احمد ملك پور افشار 
6
دفاع
انتخاب مناسب ترين توزيع احتمالاتي برآورد بارشهاي حداكثر 24 ساعته و دبي‌هاي سيلابي حوزه آبخيز شيطور
بی بی منیره طبايي زاده
7
دفاع
بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی آب زیرزمینی دشت بهادران یزد
محسن احمدبیگی شهربابک
8
اجرا
مكانيابي سدهاي زيرزميني با استفاده از MCDAS
محمد طالب پور اردكاني
9
دفاع
ارزيابي كارآيي مدلهاي مختلف نفوذپذيري در برآورد سيلاب (مطالعه موردي: حوزه آبخيز تنگوييه كرمان)
رحيم رستمي
10
اجرا
"بررسي اثرات اقتصادي-اجتماعي پخش سيلاب در دشت دامنه (شهرستان فريدن) "
منا حاجي كريم فریدنی
11
دفاع
ارزيابي عملكرد سازه‌هاي كوتاه رسوبي (مطالعه موردي حوزه آبخيز بلوك آباد مراغه)
سعيد پورحيدري
12
اجرا
پهنه بندی خطر حرکت توده ای با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردي: حوزه آبخيزي در شرق گیلان)
مژده متولی کسمایی
13
اجرا
"بررسي تغييرات زماني و مكاني كيفيت آب زيرزميني با استفاده از GIS (مطالعه موردي: دشت مروست) "
امامی میبدی احسان
14
اجرا
"ارزيابي عملكرد طرح‌هاي آبخيزداري(مطالعه موردي: حوزه آبخيز پلاسجان، فريدون شهر)"
خنجری محبوبه
15
اجرا
ارزيابي نقش گوراب در تغذيه آبهاي زيرزميني در منطقه انار
محمدحسيني حسن
16
اجرا
اثر سازندهاي دوران چهارم بر كيفيت آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي منطقه چرخاب يزد)"
فاتحي ميبدي محمدعلي
17
اجرا
ارزیابی عملکرد مدیریت جامع حوزه‌های ابخیز (موردی: آبخیز کاخک گناباد)
محرابی مجتبی
18
اجرا
ارزيابي عملکرد پروژه‌هاي پخش سيلاب و سيل بند بر منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي دشت فخرآباد – مهريز)
يوسف پور   امیر
19
اجرا
ارزیابی چگونگی مشارکت آبخیزنشینان در اجرای پروژه‌های آبخیزداری (موردی: حوزه آبخیز دره بید طبس)" 
خراسانی عباس
20
عنوان
آبخیزداری شهری در مدیریت یکپارچه و کنترل سیلابهای شهری (موردی حوزه آّبخیز شهری تفت)
کارگر اکبر
21
اجرا
ارزیابی اقتصادی طرحهای آبخیزداری اجرا شده (موردی: حوزه آبخیز میانکوه یزد)
متولی مهرداد
22
عنوان
بررسی تاثیر اقدامات آبخیزداری بر فرسایش و رسوب حوضه ..............چهارمحال و بختیاری
جلیل‌پیران قدیر
23
اجرا
پهنه بندي خطر سيل با استفاده از مدل (HEC-RAS ) (مطالعه موردي حوزه هليل رود كرمان)
شرفي علي
24
اجرا
مکان‌یابی طرح‌های پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چندمعیاره مکانی (موردی: حوضه چناران دشت مشهد)
گواهی میثم
25
اجرا
ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی در حوزه آبخیز بهاباد یزد
زارع سروی علی
26
اجرا
ارزيابي حساسيت آب زيرزميني نسبت به آلودگي (موردي: دشت ارزوئيه كرمان)
خالويي فاطمه
27
اجرا
بررسي تاثير افت ايستابي بر كيفيت آب زيرزميني (موردي: دشت ارزوئيه كرمان)
خجسته نژاد مليحه
28
اجرا
پهنه بندی خشکسالی و ارتباط آن با تغییرات کمی و کیفی آبهای زیرزمینی (موردی: منطقه ارزوییه کرمان)
بیژنی حمید
29
اجرا
بررسی اثر تبدیل اراضی حاشیه کویری به اراضی زراعی و پسته زار بر فرسایش پذیری بادی و منحنی رطوبتی خاک (موردی منطقه ابرکوه)
فرخ‌نیا محمدمهدی
30
عنوان
بررسی اثر بارش بر میزان رواناب و رسوب در فصول مختلف (موردی: حوزه آبخیز ------ منطقه مرطوب)
انصاری پدرام
31
عنوان
بررسي عوامل موثر بر مشاركت آبخيزنشينان در طرح‌هاي آبخيزداري (موردي: حوضه علي آباد چادگان)
صادقي ابراهيم
32
اجرا
بررسي وضعيت پديده حركت توده اي زمين در منطقه خضرآباد يزد
مزيدي علي محمد
33
دفاع
مدلسازي هيدرژئومرفولوژيك بار رسوب حوضه آبريز بيرگان چهارمحال با استفاده از مدل رگرسيون چندمتغيره Spline
حاجي پور
34
دفاع
مکانيابي سد زيرزميني به روش برهان خلف (نمونه موردي منطقه تپه عامر كرمان)
زهرا ناظري تهرودي
35
اجرا
مديريت ريسك خشكسالي در شهرکرد
محمدي مقدم علي
36
اجرا
اثر تغيير کاربري اراضي مرتعي بر فرسايش پذيري و خصوصيات فيزيکوشيميايي خاک (مطالعه موردي: حوزه آبخيز دشت رز شهرستان دنا)
بهادر اسحاق
37
                                                                                                 

Curriculum Vita (CV) of

Dr. Ali Akbar Jamali

 

I.      PERSONAL INFORMATION

      Birth Year: 1972

      Birth Place: Tehran, IRAN

      Marital stage: Married (Having two children)

      Address: Department of Watershed Management Engineering, College of Natural Resources, Islamic Azad University-Maybod Branch, Maybod, Yazd, IRAN.

      Postal Code: 8965151566

      Tel.: +98 352 7770963

      Fax: +98 352 7770955

      E-mail: jamaliaa@maybodiau.ac.ir,  jamhek@yahoo.com  

 

II.      ACADEMIC DEGREES

1)    Ph.D in watershed Management Engineering, Thesis Title: A Spatial Decision Support System (SDSS) to Determine Suitable Sites for Biological and Mechanical Projects of soil Conservation, Islamic Azad University-Science & Research Branch, Tehran, 2007.

2)    M.Sc. in Watershed Management Engineering, Thesis Title: Sensitivity Study of some Hydrologic Empirical Methods   for Estimating the Flood Peak Due to Drainage Area in Watersheds of Iran, Tarbiat modarres University , Tehran, 2002.

3)    B.S., Range & Watershed Management Engineering, from The University of Yazd, Yazd, 1999.

4)    Now: Assistant Professor of Range & Watershed Management Engineering Dept., College of Natural Resources, Islamic Azad University-Maybod Branch, Yazd, IRAN.

 

III.      SCHOLARSHIP AWARDS         

1)    Golden Medalist (1st rank) in Bachelor Degree having average 17.10 out of 20.

2)    Bronze Medalist (3rd rank) in Master Degree having average 17.99 out of 20.

3)    Ph.D. degree from Islamic Azad University- Science & Research Branch, Tehran, is having average 17.00 out of 20.

4)    National Scientific elected at 8th National meeting of University and Theological School Students in 1999.

5)    Elected as supreme researcher at Islamic Azad University-Maybod Branch in 2007.

6)    Elected as supreme researcher at Islamic Azad University-Maybod Branch in 2009.

 

IV.      MEMBERSHIP OF SCIENTIFIC SOCIETIES

1)    Member of Watershed Management Association, Iran.

2)    Member of Iranian Engineering and Scientific Society of Cartographic and Geomatics Engineers.

3)    Member ofWatershed Management Expert Consulting in Univ.

4)     Member of Iranian Agriculture and Natural Resources Engineering System.

5)    Member of Press Consulting in Islamic Azad University-Maybod Branch

 

V.      RESEARCH INTERESTS:

6)    Soil Erosion and Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE)

7)    Soil & Water Conservation Programming by GIS, Spatial Decision Support Systems (SDSS, DSS) (Watershed Management)

8)    Hydrologic Studies and Remote Sensing (RS)

 

VI.      EXTRA EXPERT AND GENERAL PASSED COURSES:

1)    Competency of teach for University from Tarbiat Modarres University.

2)    ILWIS 3.3 a GIS and RS Software from Jihad Daneshgahi, Tehran University.

3)    ArcGIS a GIS and RS Software, from Jihad Daneshgahi, Tehran University.

4)    ArcGIS (Advanced) a GIS and RS Software, from National Cartographic Center, Tehran.

5)    Scientific Writhing Paper in English Language, from IA Univ.

6)    Scientific Writhing Paper in Farsi Language, from IA Univ.

7)    Research Methodology in Agriculture and Natural Resources Sciences, from IA Univ.

8)    Statistic and SPSS, from IA Univ.

9)    Acquaintedness with MS-Word, from IA Univ.

10) Acquaintedness with MS-PowerPoint, from IA Univ.

11) Acquaintedness with Internet, from IA Univ.

12) Weblog Designing, from IA Univ.

 

VII.      RESEARCH PUBLICATIONS (Book and Journals):

1)    Ayyoubzadeh, S. A., Jamali, A. A., 2006. Field Hydrology, (Translate English to Farsi, En Author: Gunston, H., Wallingford Inst.) Nopardazan Press, Tehran, 152 pp.

2)    Mahdavi, M., Jamali, A. A., 2002. Sensitivity study of hydrologic empirical methods for flood peak due to drainage area in watersheds of Iran, Journal of Iran Natural Resources, The University of Tehran, 3(57): 403-414.

3)    Jamali A.A., Ghoddousi J., Farahpour M. 2007. Suitable Range Determination for Biological soil Erosion Control by Spatial Decision Support System, Iranian Journal of Range and Desert, Research Institute of Forest and Range, 14(2): 261-270.

4)    Jamali A.A., Ghoddousi J., Farahpour M. 2008. Multi Criteria Analysis for Finding the Best Economical Pitting Sites Against Rangelands Degradation, International Journal of Computing Anticipatory Systems, volume 21, pp. 211-218.

5)    Jamali A.A., Ghoddousi J., Zarekia, S., 2009. Multicriteria, Decision, Analytic Hierarchy Process and Fuzzy Standardization Techniques to Determine the Most Critical Rangelands in Watershed, Iranian Journal of Range and Desert, Research Institute of Forest and Range,  15(4): 484-493.

6)    Jamali, A.A., Abdolkhani, A. 2009. Preparedness Against Landslide Disasters with Mapping of Landslide Potential by GIS- SMCE (Yazd-Iran), International Journal of Geoinformatics, Vol. 5, No. 4, pp 25-31.

7)    Jamali A.A., Ashouri P., Zarekia S., 2010. Determining and Prioritizing of Flood Spreading Suitable Sites for Qanats, Wells and Springs Recharging in arid Regions, Iranian Journal of Range and Desert, Research Institute of Forest and Range,  17(1): 106-114.

8)    Jamali A.A., Ghoddousi J., Farahpour M. 2011. Spatial Multi Criteria Analysis and Decision Techniques in order to watershed Prioritizing for Gabion Check Dams Building, Accepted for print in Spring 2011, Pazhouhesh and Sazandegi Journal, xxx.

 

VIII.      PAPERS PRESENTED IN CONGRESSES:

1)    Jamali A.A., Ayyoubzadeh, S. A.,  Mahdavi, M., 2006. Calibration of Hydrologic Empirical Methods for Estimating the Flood Peak in the Uromia Lake watershed in Iran, EIFAC Symposium on Hydropower, Flood Control and Water Abstraction: Implications for Fish and Fisheries, FAO, 23-25 June, Mondsee, Austria.

2)    Jamali A.A., Mahdavi, M., 2006. The Best Model to Estimate Flood Discharge in Persian Gulf Basin in Iran, 1st Regional Conference of Water Resources Exploitation in Karun and Zayanderud Basins, 5-6 Sep, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

3)    Jamali A.A., Ghoddousi J., Farahpour M. 2007. Multi Criteria Analysis for Finding the Best Economical pitting Sites Against Rangelands Degradation, 8th International Conference CASYS’07 on Computing Anticipatory Systems, August 6-11, HEC-ULg, organized by the ASBL CHAOS, Liège, Belgium.

4)    Jamali A.A., Ghoddousi J., Farahpour M. 2007. GIS and Spatial Desision Support System for Desertification Mitigation in Watershed, Geomatics 86 National Conference, National Cartographic Center, Tehran, Iran.

5)    Jamali A.A., Ghoddousi J., Farahpour M. 2007. Decision Support System to Prioritizing Eroded Area to construction Log Dams for Soil Conservation, 10th National Iranian Soil Sciences Congress, 26-28 Sept, The University of Tehran, Karaj, Iran.

6)    Jamali A.A., Ghoddousi J., Farahpour M. 2007. Spatial and Ecological Multicriteria Analysis and a Decision Support System innovation for Terraces Allocation in Soil Conservation, 17-18 Oct, 2nd National Congress of Ecological Agriculture, Gorgan Agriculture and Natural Resources Sciences University, Gorgan, Iran.

7)    Jamali A.A., Ghoddousi J., Farahpour M. 2008. Fuzzy Standardization for Spatial Multi Criteria about Masonry Check Dams Building in Watershed, National Conference of Fuzzy Systems, Islamic Azad University-Ghaemshahr Branch, 14 Feb 2008, Ghaemshahr, Iran.

8)    Jamali A.A., Ghoddousi J., Farahpour M. 2008. Sensitivity Analysis to Determine most Effective Factor in Multi Criteria Decision Making for Finding Best Suitable Site to Construction Log Dams for Soil Conservation, 4th National Conference of Iran Watershed Management Science and Engineering, 20-21 Feb, The University of Tehran, Karaj, Iran.

9)    Soraya Ardakani, H., Jamali A.A., 2008. Information, General Authorities and the Management of municipal Watersheds, 4th National Conference of Iran Watershed Management Science and Engineering, 20-21 Feb, The University of Tehran, Karaj, Iran.

10) Jamali A.A., Ghoddousi J., Farahpour M. 2008. Weight Sensitivity Analysis by Pixels Value Changes Evaluation in Cement Check Dams Allocation at Watershed, Geomatics 87 National Conference, 11-12 May, National Cartographic Center, Tehran, Iran.

11) Jamali A.A., Abdolkhani, A., 2008. Crisis Management by Spatial Multi Criteria Evaluation in GIS to provide Fuzzy map of Landslide Risk: Case Study in Yazd Manshad Watershed, GIS87 National Conference, 24 Nov, National Cartographic Center and IA University, Ghazvin, Iran.

12) Jamali A.A., Abdolkhani, A., 2008. Preparedness against Landslide Disasters by GIS and Spatial multi-criteria evaluation (SMCE) Case Study: Manshad Watershed in Iran, Second International Conference of Geoinformation Technology for Natural Disaster Management and Rehabilitation December 01-02, 2008, Bangkok, Thailand.

13) Jamali A.A., Ashouri, P., 2009. Drought Crisis and SMCE in GIS for Flood Spreading Site Selection: Case Study Yazd Miankouh Watershed, 5th National Conference of Iran Watershed Management Science and Engineering, 22-23 Apr, Gorgan Agriculture and Natural Resources Sciences University, Gorgan, Iran.

14) Jamali A.A., Abdolkhani, A., 2009. Slope Convexity and Presenting a SDSS for Crisis Management Against Landslide Risk Case Study: Yazd Manshad Watershed, 5th National Conference of Iran Watershed Management Science and Engineering, 22-23 Apr, Gorgan Agriculture and Natural Resources Sciences University, Gorgan, Iran.

15) Jamali A.A., 2009. GIS Base Study to Inspection Slope Convexity as a Effective Factor in Landslide Case Study: Damavand Dalichai Watershed, Geomatics 88 National Conference, 10-11 Jun, National Cartographic Center, Tehran, Iran.

16) Jamali A.A., 2009. Weight Sensitivity Analysis by Pixels Value Changes Evaluation in Gabion Check Dams Allocation at Watershed, Geomatics 88 National Conference, 10-11 Jun, National Cartographic Center, Tehran, Iran.

17) Abdolkhani, A., Jamali A.A., 2009. GIS and AHP Application for Landslide Mapping and Inspecting Factor Affectivity in Landslide Case Study: Yazd Manshad Watershed, Geomatics 88 National Conference, 10-11 Jun, National Cartographic Center, Tehran, Iran.

18) Jamali A.A., 2009. Determining Convex Slope Sensitive to Soil Erosion and Presenting A SDSS to Prioritize Biological Soil Conservation Measures Case Study Lazur Watershed, 12-14 Jul, 11th Iranian National Soil Sciences Congress, Gorgan Agriculture and Natural Resources Sciences University, Gorgan, Iran.

19) Jamali A.A., 2009. Factors Weight Sensitivity Analysis in SDSS and GIS in Banquette, Terrace, Farrow and Pit Allocation in order to Soil Conservation on Slopes Case Study Hableroud Watershed,12-14 Jul, 11th Iranian National Soil Sciences Congress, Gorgan Agriculture and Natural Resources Sciences University, Gorgan, Iran.

20) Jamali A.A., Morovati, A., Hasanzadeh, M., 2009. Spatial multi-criteria evaluation, digital watershed data, and GIS to soil erosion disaster mitigation by channel terracing (banquette): case study Miankouh watershed in Iran, 6th International Symposium on Digital Earth (ISDE), 9-12 Sep, Beijing, China.

21) Jamali A.A., Chabok boldaji, M., Zarei Mahmoodabadi, H., ebrahimi khousfi, Z., A 2010. Soil Conservation Planning in Arid Environments by GIS and SMCE (Case Study: Jamz-Tabas-Iran), the first international applied geological congress (IAGC), 26-28 Apr, Islamic Azad University-Mashhad Branch, Mashhad, Iran.

22) Jamali A.A., Hajimomen, A., Zarekia, S., 2010. A method for rapid classification of soil erosion in vindication studies in order to suspension development of watershed,  4th National Seminar on Soil Erosion and Sediment, 28–29 April, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran, Iran.

23) Jamali A.A., 2010. Finding Slope Convexity and Introducing a SDSS for Soil Conservation Spatial Prioritizing (Case Study: Dehbala-Yazd-Iran), 24-26 May 2010 First international conference of soil and roots engineering relationship, Ardebil Province, Iran.

24) Jamali A.A., Zarekia, S., 2010. Determination of Optimum Spatial Priority for Afforesting by Spatial Multi Criteria Evaluation in GIS, 1st National Geomatics Conference in Natural Resources and Environment, 2 Jun 2010, The University of Tehran, Karaj, Iran.

25)Jamali A.A., 2010. Finding the Most Effectiveness Spatial Natural Factors in Watershed by SMCE in GIS, 2010 International Conference on Environmental Engineering and Applications, September 10 - 12, 2010, Singapore.

26) Jamali A.A., N. Dehghani, 2010. Drought Assessment in Arid Regions by Drought Indices SPI, SIAP, NICHE, PNPI and RDI (Case Study: Yazd-Tabas), The 6th International Symposium on” Protection and Utilization of Ecosystems in Arid and Semi- Arid Regions”, 2nd-6th October 2010, Karaj, Iran.

27)  Jamali A.A., N. Sheikhalishahi, 2010. Assessment of Drought Periods in Mountainous Arid Regions by Drought Indices SPI, SIAP and PNI (Case Study: Yazd-Dehbala), The 6th International Symposium on” Protection and Utilization of Ecosystems in Arid and Semi- Arid Regions”, 2nd-6th October 2010, Karaj, Iran.

28) Jamali AA., Avalanche probability by spatial decision making techniques and GIS, the first National Conference of snow, ice and Avalanche - Agriculture and Natural Resources Research Centre, 9 and 10 Mar 2011, Chahar Mahal Bakhtiari, ShahreKord, Iran.

29) Jamali AA., Snow risk map by spatial multi-criteria evaluation and GIS (Case Study: Firouzkouh Urban Watershed), Seventh National Conference on Watershed Science and Engineering, Watershed Management, Range and Watershed Engineering Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, 27 and 28 Apr 2011, Isfahan, Iran.

30) Jamali AA., landslide allocation in watershed by decision-making techniques and GIS (Case Study: Firouzkouh Urban Watershed), Seventh National Conference on Watershed Science and Engineering, Watershed Management, Range and Watershed Engineering Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, 27 and 28 Apr 2011, Isfahan, Iran.

31)Jamali AA., Rapid determination of watershed units working with spatial data and GIS, Seventh National Conference on Watershed Science and Engineering, Watershed Management, Range and Watershed Engineering Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, 27 and 28 Apr 2011, Isfahan, Iran.

32)SheikhAlishahi N.,  Jamali AA., A review of flood risk zoning using analysis of river hydraulic models (HEC - RAS) and GIS (GIS), Seventh National Conference on Watershed Science and Engineering, Watershed Management, Range and Watershed Engineering Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, 27 and 28 Apr 2011, Isfahan, Iran.

 

 

IX.      RESEARCH PROJECTS LEADER:

1)    Detection of Sensitive Area to Landslide by Spatial Multicriteria Evaluation in Manshad, Start 2007, Ended 2008.

2)    Spatial Multi-Criteria Evaluation to prioritize eroded sites for channel terracing (case study: Miankouh watershed of Yazd), (Start 2008, Ended 2009)

3)    Estimating Soil Degradation by RUSLE2 Model in Iran Case Study: Hable Roud Watershed, (Start 2010,)

 

X.      REFEREES

4)    Agriculture and Natural Resources Conference, 10 Jun 2008, Islamic Azad University-Maybod Branch, Yazd, IRAN.

5)    2nd National Conference in Drought Effects and Strategies for Managing it, 20-21 May, 2009, Esfahan Research Center of Agriculture and Natural Resources, Esfahan, Iran.

6)    6th National  Seminar on Watershed Management, April 28–29, 2010, Department of Watershed Management Engineering, College of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Mazandaran Province, Iran.

 

XI.      BACHELOR THESIS PROJECTS LEADER IN IA UNIVERSITY-MAYBOD BRANCH:

1)    Geomorphology Project, Summer 2004, Chelgerd, Shahrekord Iran.

2)    Soil Erosion and Conservation Project, Summer 2005, Daran, Esfahan, Iran.

3)    Geomorphology and Geology Project, Winter 2006, NasrAbad, Yazd, Iran.

4)    Geomorphology and Geology Project, Summer 2006, NasrAbad, Yazd, Iran.

5)    Geomorphology and Geology Project, Summer 2007, Chakchak, Yazd, Iran.

6)    GIS, Watershed Physiography and Cartography, Geomorphology and Geology Project, Summer 2008, Semirom, Esfahan, Iran.

7)    GIS, Watershed Physiography and Cartography, Geomorphology and Geology Project, Summer 2009, Korkhangan, Khatam, Yazd, Iran.

 

XII.      RESEARCH STUDENTS CO-SUPERVISED:

1)    Soraya, H., 2009. A SDSS for Mechanical Soil Conservation Measures Case Study: Yazd Korit Watershed , Master Thesis, IA Univ.-Science and Research Branch.

 

XIII.      COURSES TAUGHT:

1)    Applied Geomorphology B.Sc.

2)    Soil and Water Conservation B.Sc.

3)    Watershed Management B.Sc.

4)    Cartography B.Sc.

5)    Interpretation of Aerial Photos B.Sc.

6)    GIS and its Application in Range and Watershed Management B.Sc.

7)    General Hydrology B.Sc.

8)    Applied Hydrology B.Sc.

9)   River Engineering M.Sc.

10) Small Dams M.Sc.

11) Soil Erosion models M.Sc.

  

 

 

10:39

(0)


.::کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد می باشد::.

آدرس: ميبد - كيلومتر 3 جاده ميبد يزد - دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد  ، كد پستي: 8965151567 ، تلفن : 9-7770161-0352 Email:info@maybodiau.ac.ir