دانشگاه آزاد اسلامي ميبد با زيرساخت هاي عالي آموزشي ،رفاهي وبهره مندي از اساتيد كارآمد و با تجربه در مقاطع و رشته هاي ذيل دانشجو مي پذيرد.

پذيرش دانشجو براساس سوابق تحصيلي بدون آزمون((كد واحد ميبد 179))

نشاني سايت ثبت نام    www.azmoon.iau.ac.ir

 

 

ليست رشته‌هاي بدون آزمون كارشناسي پيوسته 1399

كد رشته نام رشته و گرايش تحصيلي
20735 روان شناسی
41054 مهندسی کامپیوتر
20312 آموزش زبان انگليسي
20315 مترجمي زبان انگليسي
20530 روزنامه نگاري
20803 حقوق
21517 جغرافيا
30123 رياضيات و كاربردها
40401 مهندسي عمران
40720 مهندسي مواد و متالورژي
50169 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي
50187 مهندسي طبيعت
60202 مهندسی معماری
20315 مترجمی زبان انگلیسی ( پاره وقت)
20803 حقوق (پاره وقت)
40720 مهندسی مواد و متالوژی ( پاره وقت)
50187 مهندسی طبیعت (پاره وقت)

 

ليست رشته‌هاي بدون آزمون كارشناسي ناپيوسته 1399

كد رشته

نام رشته و گرايش تحصيلي

20312

آموزش زبان انگليسي

30111

آموزش ریاضی

41435

مهندسی فناوری عمران –نقشه‌برداری

50305

مهندسي تولیدات گیاهی

50562

مهندسی منابع طبیعی –محیط زیست

50565

مهندسی منابع طبیعی- مرتع و آبخیزداری

50679

تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر

70402

مهندسی اجرایی عمران

ليست رشته‌هاي بدون آزمون كاردانی پيوسته 1399

كد رشته

نام رشته و گرايش تحصيلي

40565

نقشه‌برداری

40736

سفال و سرامیک

41052

نرم‌افزار کامپیوتر

50156

فناوری تولیدات  باغی

50157

فناوری تولیدات زراعی

ليست رشته‌هاي بدون آزمون كاردانی ناپيوسته 1399

كد رشته

نام رشته و گرايش تحصيلي

20307

آموزش زبان انگليسي

21380

حسابداري

40986

فني صنايع سراميك-آزمايشگاه

40988

فني كامپيوتر-سيستم هاي كامپيوتري

40999

فني صنايع سراميك-خط توليد

41052

نرم افزار كامپيوتر

جهت اطلاعات بيشتر با شماره هاي 32370957   تماس گرفته شود

هردانشجو، يك تخصص ،يك مهارت