نام و نام خانوادگی :  غلامرضا زارعي
پست سازماني :  معاون علمی
مدرک تحصیلی :  دکتری
رشته تحصیلی :  زيست شناسي-علوم گياهي
مرتبه علمي : استاديار
شماره تماس مستقيم :  32370957-035
شماره تماس داخلي : 2060
شماره همراه:  ۰۹۱۳۳۵۸۷۳۷۸
آدرس پست الكترونيكي :   zareigholamreza@maybodiau.ac.ir
رزومه علمی : دانلود

اهم وظايف :
1- اداره و نظارت بركليه امور آموزشي واحد.
2-مطالعه،بررسي و اخذتصميم درموردمسائل آموزشي واحد.
3- نظارت بر حسن اجرای مقررات و آیین نامه ی آموزشی.
4-گسترش كمي و كيفي فعاليتهاي آموزشي واحد.
5-انجام امور مربوط به جذب اعضاي هيات علمي.
6-انجام امور مربوط به تاسيس وراه اندازي رشته هاي تحصيلي جديد.
7-نظارت بر تدوين فرآيند هاي آموزشي داخلي مورد نياز.
8-برنامه ريزي،برگزاري و نظارت بر اجراي امور آزمونهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي.
9-برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت آموزش ويابازآموزي كارشناسان و مديران اجرائي واحد.
10-ارزيابي عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي از طريق سيستم ارزيابي دانشجوئي و مديران گروه هاي آموزشي.
11-ابلاغ و نظارت براجراي بخشنامه هاي آموزشي .
12-برنامه ريزي و هماهنگي در خصوص برگزاري جلسات شوراي آموزشي،كميسيون موارد خاص و اجراي امتحانات ونظارت برحسن انجام كار.