حسابدار بودجه : ابراهیم فلاح

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

تلفن داخلی : 2026

 

 

 

حسابدار: حسین آقایی

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

تلفن داخلی :۲۰۳۱

 

 

 

حسابدار: سید ابوالفضل مرتضوی

مدرک تحصیلی : لیسانس حسابداری

تلفن داخلی :2031

آدرس پست الکترونیکی : seyyed.abollfazl.mortazavi@gmail.com