حسابدار( مسئول اموال ) : محمدرضا  کریمی رکن ابادی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت مالی
تلفن داخلی : 2022
آدرس پست الکترونیکی  :Karimi271350@gmail.com

 

شرح وظایف:

1.      تهیه لیست اموال ، کلیه ی ساختمان های دانشگاه

2.      انجام کلیه ی امور مربوط به حسابداری ریالی انبار (ثبت ریالی رسیدها و حواله های انبار) و صدور سند حسابداری مربوط به گرد ش انبار

3.      پلاک کوبی اموال خریداری شده هنگام تحویل به واحدهای تابعه.

4.      کنترل اموال موجود در واحد به طور دوره‌ای

5.      تهیه فرم اموال به تفکیک محل استقرار دارایی ونصب آن درکلیه اتاقها و واحدها .

6.      تحویل وسایل موجود در اتاقها و واحدها به افراد استفاده کننده .

7.      گزارش کمبود و نارسایی اموالی وپیشنهاد در مورد اموال مورد نیاز آتی

8.      گزارش اموال اسقاطی و زاید به مدیریت مالی و خدمات پشتیبانی

9.      ثبت و نگهداری دفاتر اموال در رایانه و تنظیم فهرست کل اموال بر اساس منابع تأمین اعتبار و مراکز هزینه و اختصاص شماره برچسب برای کلیه اموال سازمان .

10.نگهداری اوراق بهادار به نحو مناسب از قبیل ضمانت نامه ها، چکها و سایر اسناد تضمینی

11.پیگیری و جمع آوری فهرست اقلام غیرقابل استفاده ، اسقاط و از رده خارج موسسه جهت فروش و هماهنگی های لازم

12.نظارت بر انجام محاسبات واعمال کنترل لازم در خصوص قیمت گذاری اموال رسیده ،فرستاده و امانی

13.صدور قبض خروج کالا برای خارج نمودن کالا از موسسه یا بخش ها و ادارات .

14.تهیه گزارش خریدها ی انجام شده و رسید انبار و کنترل گزارشهای مزبور

15.بررسی دارایی های ثابت به منظور”ذخیره کاهش ارزش دارایی” برای دارایی های صدمه دیده و غیر قابل استفاده در پایان سال مالی

16.انجام محاسبه استهلاک دارایی های ثابت و پیگیری انتقال به موقع دارایی های در جریان تکمیل به حسابداری مریوطه

17.حفظ و نگهداری اسناد مالکیت املاک ، ساختمانها و وسایط نقلیه اعم از خودروها و موتورسیکلت .

18.حفظ و نگهداری حساب اموال ( منقول و غیر منقول ) دانشگاه و ارائه به مقام مافوق در چارچوب ضوابط ذیربط .

19.صدور برگه خروج کالا ( دائم و موقت ) و مراقبت در برگشت اموالی که موقتاً از دانشگاه خارج می شوند .

20.انجام امور مربوط به نقل و انتقال اموال و صدور سند انتقال و اعمال در رایانه با هماهنگی مقام مافوق و واحدهای ذیربط .